Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Học vị: Tiến sĩ kinh tế học, Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản
KINH NGHIỆM

  • Đại học OSAKA, Nhật Bản.
  • Giáo sư thỉnh giảng Đại học OSAKA, Nhật Bản
  • Trưởng khoa Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ