Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG BẢO Học vị: Tiến sĩ kinh tế học, Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản KINH NGHIỆM
CHIA SẺ