Tiến sĩ Lưu Trường Văn

  • Trưởng khoa, Khoa Xây dựng & Điện trường ĐH Mở Tp. HCM
  • Giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
  • Chuyên gia giảng dạy về Quản lý dự án, Thẩm định dự án, Xây dựng
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ