Tiến Sĩ Lê Tấn Phước

Tên đầy đủ : LÊ TẤN PHƯỚC. Giới tính : Nam. Học vị : Tiến sĩ kinh tế. Quê quán: Tiền Giang Nơi ở : Q. 10, TP. Hồ Chí Minh. KINH NGHIỆM LĨNH VỰC GIẢNG DẠY
  • Tài chính doanh nghiệp.

  • Quản trị tài chính cá nhân.

  • Quản trị rủi ro.

  • Phân tích hoạt động doanh nghiệp.

  • Phân tích tài chính.

  • Quản trị tài chính công ty.

  • Kiểm soát & đánh giá dự án.

  • Phân tích & báo cáo tài chính dành cho lãnh đạo.

  • Phân tích và đầu tư chứng khoán.

  • Chiến lược đầu tư và kinh doanh bất động sản.