Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân

  • Tiến sĩ QTKD: Đại học quốc gia Singapore (NUS)
  • Tổng Giám đốc Nhãn hiệu Mỹ phẩm Nivea
  • Nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam
  • Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd.
  • Giảng viên cao cấp tại Trường Doanh nhân Top Olympia
  • ….