Tiến sĩ Dương Quốc Bửu

Tiến sĩ Dương Quốc Bửu
  • Phó TGĐ công ty Dệt may Diễm Khanh
  • Giám đốc cải tiến liên tục CI Tập đoàn Far Eastern
  • Phụ trách hành chính nhân sự Vietbank
  • Phó GĐ điều hành, kiêm trưởng ban QC công ty CP Chế tạo máy Dzĩ An
  • Giảng viên cao cấp Top Olympia