Tiến sĩ Cao Hào Thi

  • Tiến sĩ về Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan)
  • Chuyên gia giảng dạy Quản lý dự án, Kinh tế lượng ứng dụng; Các phương pháp định lượng.
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
  • Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào Tạo Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU)
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ