Thời sự STV1 về Khóa CEO 01 tại Sóc Trăng

Ngày 23/07/2016, Trường Doanh nhân Top Olympia vinh dự là đơn vị đầu tiên và duy nhất được sự tín nhiệm của Ban quản lý dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Sóc Trăng do chính phủ Canada tài trợ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp – Sở Kế hoạch & Đầu tư, phối hợp tổ chức chương trình đào tạo Giám đốc điều hành – CEO tại Sóc Trăng.

Xem bản tin:Khai giảng lớp Giám đốc điều hành – CEO đầu tiên tại Sóc Trăng