Thời sự QBTV về Khóa Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tại Quảng Bình

Được sự tin tưởng của UBND tỉnh, tỉnh đoàn tỉnh Quảng Bình, ngày 22/7/2016, Trường Doanh nhân Top Olympia phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp“.

Xem bản tin: Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho cán bộ, công chức tại Quảng Bình