Thời sự NTV về lễ khai giảng khóa CEO tại Nghệ An 28/06/2016