Thời sự NTV về lễ khai giảng khóa CEO 08 tại Nghệ An

Tiếp nối thành công của những chương trình đào tạo CEO trước ở Nghệ An, vào sáng ngày 30/7/2016, Trường Doanh nhân Top Olympia phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư & Tư vấn Phát triển, Sở Kế Hoạch& Đầu tư tỉnh Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An tổ chức khoá đào tạo chuyên sâu Giám đốc điều hành – CEO K08 tại Nghệ An.

Xem bản tin: Khai giảng khoá đào tạo chuyên sâu Giám đốc điều hành – CEO K08 Nghệ An