Thời sự NTV về lễ bế giảng khóa CEO 07 tại Nghệ An

Chương trình “Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO Nghệ An” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triểnSở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp cùng Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức, thuộc Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An” giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020