Thời sự NTV về lễ bế giảng khóa CEO 07 tại Nghệ An

Chương trình “Quản trị chuyên sâuGiám đốc điều hành doanh nghiệp CEO Nghệ An” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển - Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp cùng Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức, thuộc Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An” giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020