Thạc sĩ Võ Hồng Lĩnh

Võ Hồng Lĩnh
Võ Hồng Lĩnh
  • Giảng viên trường Doanh nhân Top Olympia
  • Chuyên gia huấn luyện kỹ năng Bán hàng, Đào tạo và Vận hành Quản Trị tại các công ty đa quốc gia : Cty Nippon ( Heavy Industry ) , Cty BHNT Prudential , Cty Tài Chính Prudential , Cty Coldwell Banker Việt Nam , Tập đoàn Eden , Tập đoàn Bảo Minh , Tập đoàn Kinh Đô…