Thạc sĩ Phạm Quang Thùy

  • Giảng viên trường Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
  • Nguyên Phó Giám đốc điều hành Constrexim Woodtech
  • Giám đốc Chất lượng công ty Furniture Global Joint Venture
  • Nguyên Phó Giám đốc Hành chánh – Nhân sự Trần Đức Group
  • Nguyên Trưởng Phòng Hành chánh – Nhân sự công ty Tanaka