Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hiền

  • Họ tên: Nguyễn Mạnh Hiền
  • Kinh nghiệm làm việc: 25 năm
  • Kinh nghiệm đào tạo: 12 năm
  • Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Văn chương
  • Giám đốc chiến lược Cty CP Y Dược Khang Việt
  • Nguyên Giám đốc Công ty CP Đào tạo & Truyền thông Quốc tế Mindset
  • Nguyên Giám đốc Công ty Truyền thông Khai Minh
  • Chuyên gia cao cấp về Marketing và Thương hiệu
  • Giảng viên cao cấp Top Olympia