Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hiền

  • Họ tên: Nguyễn Mạnh Hiền
  • Thạc sỹ Kinh tế
  • Giảng viên cao cấp Top Olympia
  • Nguyên Phóng viên Phụ trách Kinh tế Đối ngoại Báo Thanh Niên, Báo Saigon Giải phóng.
  • Chuyên gia tái cấu trúc Doanh nghiệp.
  • Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Tiếp thị và Thương mại B2C (TP.HCM)