Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hiền

  • Họ tên: Nguyễn Mạnh Hiền
  • Kinh nghiệm làm việc: 25 năm
  • Kinh nghiệm đào tạo: 12 năm
  • Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Văn chương
  • Nguyên Phóng viên phụ trách mảng Kinh tế đối ngoại báo Thanh Niên, Saigon Giải phóng, Công an TP.HCM
  • Nguyên phiên dịch tại hãng bia Carlsberg
  • Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Thương mại và Tiếp thị B2C (TP.HCM)
  • Giảng viên cao cấp Top Olympia.