Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc

  • Giảng viên trường ĐH Ngân Hàng Tp. HCM
  • Chuyên gia giảng dạy về tài chính – tín dụng
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ