Thạc sĩ Lê Minh Nhựt

Tên đầy đủ: Lê Minh Nhựt, Sinh năm: , Học vị: Thạc sĩ, Nơi ở: TP. Hồ Chí Minh. HỌC THUẬT   KINH NGHIỆM
  • Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
  • Giảng viên, Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
  • Chuyên gia cố vấn luật pháp cho các Doanh Nghiệp
  • Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ