Thạc sĩ Lê Minh Nhựt

Tên đầy đủ: Lê Minh Nhựt,

Sinh năm: ,

Học vị: Thạc sĩ,

Nơi ở: TP. Hồ Chí Minh.

HỌC THUẬT

 

KINH NGHIỆM

  • Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
  • Giảng viên, Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
  • Chuyên gia cố vấn luật pháp cho các Doanh Nghiệp
  • Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ