Thạc sĩ Đinh Tiên Minh

  • Giảng viên Khoa Thương Mại – Du Lịch, Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM
  • Giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing toàn Việt Nam, VPĐD Cty Legrand – Cộng Hòa Pháp tại TP. HCM
  • Chuyên gia giảng dạy về Marketing, Bán hàng cho các Doanh nghiệp
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia