Thạc sĩ Đào Hoài Nam

  • Giảng viên trường ĐH kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  • Giảng viên Trường đào tạo Pháp – Việt về quản lý kinh doanh (CFVG).
  • Trưởng ban tư vấn doanh nghiệp, Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học kinh tế TP.HCM
  • Trưởng phòng Marekting, công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn
  • Giảng viên trường Doanh nhân Top Olympia