Thạc sĩ Đào Hoài Bắc

  • Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH
  • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
  • Nguyên Phó giám đốc Hệ thống siêu thị VINATEX Tổng công ty Dệt may Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty Dệt may Thành Công
  • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Bi’Tis