Thạc sĩ Đặng Văn Thanh

  • Trưởng Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
  • Nguyên là Phó Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
  • Chuyên gia về Thẩm định tài chính,
  • Giảng viên Chương trình Kinh Tế Ứng Dụng Fulbright, Hoa Kỳ tại TP. HCM.
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ