Trang chủ Tags VNPT Khánh Hòa

Tag: VNPT Khánh Hòa

Tổ chức lớp bồi dưỡng cho 34 đồng chí quản lý cấp tổ/địa bàn tại VNPT Khánh Hòa

Tổ chức lớp bồi dưỡng cho 34 đồng chí quản lý cấp tổ/địa bàn...

Thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết số 839 của Đảng ủy Tập đoàn về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực...
Tổ chức chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng quản lý tại Viễn thông Khánh Hòa

Tổ chức chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng quản lý tại VNPT Khánh Hòa

Được sự tin cậy từ Ban lãnh đạo VNPT Khánh Hòa, sáng ngày 16/9/2016, Trường Doanh nhân Top Olympia đã tổ chức khóa học Kỹ...

Bảo hiểm nhân thọ Đà Nẵng

Nhà trọ Đà Nẵng

Săn ngay

Tư vấn bất động sản tại Đà Nẵng

Nhận ký gửi bất động sản tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng