Trang chủ Tags Bộ Tài Chính

Tag: Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập, giá, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

thẩm định giá

Khóa học Chứng chỉ Thẩm định giá

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THẨM ĐỊNH GIÁ Khóa học theo chương trình Quyết định 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính...

Bảo hiểm nhân thọ Đà Nẵng

Nhà trọ Đà Nẵng

Săn ngay

Tư vấn bất động sản tại Đà Nẵng

Nhận ký gửi bất động sản tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng