Phó giáo sư – Tiến sĩ Phạm Hồng Luân

  • Nguyên Phó giám đốc Ban QLDA ĐHQG Tp. HCM;
  • Phó Chủ nhiệm Bộ môn thi công Trường ĐHBK Tp.HCM
  • Giảng viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM
  • Giám đốc Ban Quản lý dự án – chủ nhiệm điều hành dự án Chung cư 18 tầng và 15 tầng Tp HCM
  • Chuyên gia giảng dạy các chương trình Giám đốc dự án, Quản lý dự án xây dựng.
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.