Phạm Phú Ngọc Trai

  • Nguyên cán bộ Vụ Xuất Nhập khẩu Bộ Ngoại thương,
  • Nguyên Phó Giám đốc Công ty nước giải khát quận 3,
  • Nguyên Chủ tịch Công ty nước giải khát Tribeco, Công ty SPco, Công ty nước giải khát quốc tế IBC
  • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PepsiCo Đông Dương
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ