Tiến sĩ Phạm Minh Đức

Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Thụy (Minh Đức)

  • Giảng viên giảng dạy Phong thủy học tại các trường ĐH Kinh tế, ĐH Kiến Trúc TP. HCM, ĐH Bình Dương, Viện Quản trị và Tài chính IFA, ….
  • Giám đốc công ty CP Xây dựng – kiến trúc Minh Đức.
  • Chuyên gia tư vấn Phong thủy hàng đầu tại Việt Nam
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.