PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh

  • Giảng viên trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
  • Chuyên gia cao cấp về tài chính, ngân sách
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia