Khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế

Khai giảngHọc phíƯu đãi
16/06/2015 13.500.000đ Ưu đãi chỉ dành cho 15 học viên đăng ký đầu tiên

QUẢN LÝ DỰ ÁN

PROJECT MANAGEMENT

PLANNING - SCHEDULING AND CONTROL

(THEO CHUẨN QUỐC TẾ)

   Quản lý dự án đang trở thành một vấn đề đầy thách thức đối với các nhà quản lý, lãnh đạo trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Việc hoạch định các dự án đạt hiệu quả và phương pháp kiểm soát phải luôn tuân thủ những yêu cầu khắt khe trong hợp đồng với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài. Những chuyên gia Quản lý dự án thành công đòi hỏi dự án phải đáp ứng được các mục tiêu kỹ thuật và hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi cho phép.

   Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để vận dụng hiệu quả vào công việc của các nhà Quản lý, lãnh đạo tạo Việt Nam, Top Olympia Training phối hợp cùng NDV Project Management Services Inc, Canada (Công ty chuyên tư vấn về Quản lý dự án theo công nghệ Hoa Kỳ tại Canada) triển khai chương trình đào tạo "QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ" với bằng cấp có giá trị quốc tế (do NDV, Canada cấp bằng).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

HIỂU ĐƯỢC tại sao kiến thức về quản lý dự án có thể làm tăng năng suất của công ty, có thể cải thiện khả năng giao tiếp, và có thể cắt giảm đáng kể các chi phí hoạt động và phát triển các dự án.

KẾT NỐI các dự án với các mục tiêu của doanh nghiệp.

RÚT RA sự huyền bí của dự án thành công bằng việc học các kỹ thuật đã được công nhận nhằm xác định, hoạch định, và kiểm soát tốt dự án.

THIẾT LẬP một nền tảng vững chắc cho sự thành công của dự án trong tổ chức theo một phương pháp tiếp cận hệ thống để quản lý thành công các dự án của công ty.

NHẬN THỨC được vai trò và trách nhiệm của giám đốc điều hành và nhóm dự án trong tiến trình dự án.

NÂNG CAO khả năng đặt những câu hỏi hỏi đúng cho những người tham gia vào dự án.

ĐÁNH GIÁ đúng đắn năng lực của công ty trong quá trình trưởng thành về quản lý dự án.

GIẢM BỚT những rủi ro tiềm ẩn của dự án thật sớm bằng cách xác định chúng thật nhanh chóng.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thông qua các bài tập tình huống, các ví dụ thực tế và những kinh nghiệm thực tiễn từ giảng viên, các học viên có thể vận dụng ngay những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án vào công việc của mình để đạt hiệu quả tốt nhất.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các Ban quản lý dự án (PMU)
 • Các chủ đầu tư dự án
 • Các giám đốc dự án
 • Các giám sát thi công, kỹ sư dự án
 • Những nhà phát triển, nhà tư vấn dự án
 • Các thành viên của Phòng quản lý dự án
 • Các nhà thầu chính, các nhà thầu phụ
 • Các đối tượng khác có nhu cầu

HỌC PHÍ

Học phí toàn bộ khóa học là 13.500.000 VNĐ. Đã bao gồm: Tài liệu học, Hóa đơn, Chứng từ, Ăn nhẹ giữa giờ và Chứng chỉ do NDV Project Management Service Inc, Canada cấp

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Khóa học Quản lý dự án diễn ra liên tục trong 4 ngày/1 khóa:

 • Sáng từ 8h30 đến 11h30
 • Chiều từ 14h00 đến 17h00

Tại ĐÀ NẴNG

 • Thời gian: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 19/06/2015
 • Địa điểm học: Khách Sạn Mường Thanh, Số 962 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Tại HÀ NỘI

 • Thời gian: Từ ngày 23/06/2015 đến ngày 26/06/2015
 • Địa điểm học: Khách Sạn Thể Thao Hacinco, Đường Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Thủ đô Hà Nội

 

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ

 • Bản chất của Dự án và quản lý Dự án
 • Quản lý Dự án/Chương trình và Danh mục đầu tư
 • Từ hoạch định chiến lược đến Quản lý Dự án
 • Tiêu chuẩn quản lý so với tiêu chuẩn kỹ thuật công trình
 • Vòng đời Dự án
 • Quản lý bộ ba "ràng buộc"
 • Quản lý Rủi ro của Dự án
 • Quản lý các Bên tham gia
 • Trách nhiệm của Quản đốc Dự án (project manager) và Vai trò của quản lý cấp cao
 • Các bướcQuản lý một Dự án
 • Các kỹ năng "Cứng”" của Quản lý Dự án
 • Các kỹ năng "Mềm" của Quản lý Dự án
 • Kiến thức Quản lý Dự án (PMBOK)
 • Mức độ thuần thục của Quản lý Dự án
 • Cơ cấu tổ chức điển hình của một Dự án
 • Khái niệm về phòng quản lý Dự án (PMO)
 • Các loại Hợp đồng cơ bản trong quản lý Dự án
 • Chu trình Hoạch định và kiểm soát đặc trưng trong quản lý Dự án

PHẦN 2 - KHỞI ĐỘNG, HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP LỊCH BIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

 • Văn kiện Dự án
 • Nhận dạng các bên tham gia
 • Nhu cầu về Hoạch định
 • Xác định công tác Hoạch định
 • Kế hoạch của Dự án
 • Các bước Hoạch định Dự án cơ bản
 • Nhiệm vụ, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của Dự án
 • Xây dựng các yêu cầu
 • Xác định phạm vi hoạt động
 • Hoạch định mua sắm: Quyết định "Làm hay Mua"
 • Xác định cấu trúc phân chia công việc (WBS)
 • Cấu trúc phân chia tổ chức (OBS)
 • Ma trận Giao trách nhiệm (RAM)
 • Xác định Diễn tiến của các hoạt động của Dự án
 • Ước lượng nguồn lực và thời hạn của hoạt động
 • Kế hoạch Nhân sự
 • Lập lịch biểu cho các công việc của Dự án
 • Ước lượng chi phí và phê duyệt ngân sách
 • Các chỉ tiêu nền để đánh giá hiệu quả Dự án (PMB)
 • Hoạch định Thông tin liên lạc
 • Hoạch định chất lượng

PHẦN 3 – HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

 • Tổng quan về Quản lý Rủi ro
 • Định nghĩa của Rủi ro Dự án
 • Tiến trình hoạch định Quản lý Rủi ro
 • Nhận dạng Rủi ro
 • Đánh giá Rủi ro và xếp thứ tự ưu tiên để giải quyết
 • Phân tích Rủi ro Định tính
 • Phân tích Rủi ro Định lượng
 • Sàng lọc Rủi ro
 • Các phương pháp phòng tránh Rủi ro
 • Các kế hoạch dự trù cho Rủi ro bất ngờ
 • Tổ chức quản lý Rủi ro và trách nhiệm
 • Tài liệu hóa kế hoạch quản lý Rủi ro và chuẩn bị cơ sở dữ liệu về Rủi ro
 • Tiến trình kiểm soát công tác quản lý Rủi ro
 • Thực hiện các phương pháp phòng tránh Rủi ro
 • Báo cáo và đánh giá lại Rủi ro
 • Thực hiện kế hoạch dự trù cho các Rủi ro bất ngờ
 • Đánh giá hiệu quả của kế hoạch dự trù cho các Rủi ro bất ngờ
 • Điều chỉnh và cập nhật kế hoạch Quản lý Rủi ro
 • Trách nhiệm Quản lý Rủi ro của các thành viên Dự án chủ chốt trong chu trình hoạch định và kiểm soát
 • Chu chuyển của các trách nhiệm hoạch định và kiểm soát Quản lý Rủi ro

PHẦN 4 – THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN

 • Điều hành và Quản lý việc thực hiện Dự án
 • Điều hành nhóm thực hiện Dự án
 • Quản lý Kỳ vọng của các Bên tham gia
 • Thông tin hiệu quả hoạt động
 • Hoàn tất các công việc có thể thực hiện
 • Định nghĩa Công tác kiểm soát Dự án
 • Các Mục tiêu của kiểm soát Dự án
 • Khái niệm về quản lý giá trị thu được (EVM): Phương pháp Kiểm soát Dự án tích hợp
 • Kiểm soát thay đổi tích hợp Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QA/QC)
 • Kiểm soát Thông tin liên lạc và Tài liệu hóa
 • Quản trị mua sắm

PHẦN 5 – KẾT THÚC DỰ ÁN

 • Kết thúc Dự án hiệu quả
 • Mục tiêu của kết thúc Dự án
 • Kế hoạch kết thúc Dự án
 • Kết thúc hợp đồng
 • Các bài học thu được
 • Đánh giá sau Dự án
 • Lễ tán dương thành công

GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ

 • Chủ tịch, CEO NDV Project Management Service Inc, Canada.
 • Giáo sư, giảng viên Đại học Concordia, Montreal, Quebec Canada (Một trường tốt nhất Canada và thế giới về ngành học Kỹ thuật và Quản trị kinh doanh).
 • Giảng dạy Quản lý dự án đầu tư tại nhiều quốc gia như Đức, Dubai, Hoa Kỳ, Pháp,...
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các chương trình quản lý dự án trong nước và quốc tế, các chương trình quản lý dự án xây dựng trọng điểm, hàng không vũ trụ, các công trình quốc phòng và công nghệ cao với các tổng công ty hàng đầu Canada và Hoa Kỳ như: Tập đoàn SNC-Lavalin; CAE; Cơ quan hàng không vũ trụ Canada; Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).
 • Giám đốc kiểm soát chương trình cho một dự án nhiều tỷ đôla – Dự án Canada Patrol Frigate (CPF), một dự án đóng tàu phức tạp và lớn nhất trong lịch sử Canada cho Lockheed Martin Canada.
 • Chuyên gia tư vấn quản lý dự án cho Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), về các dự án liên kết với chương trình Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), dự án phát triển đập thủy điện Three Gorge (Tam Hiệp), Trung Quốc. Tư vấn cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất dầu Hibernia trị giá 5 tỷ đôla tại St John, Newfoundland, Canada.
 • Thành viên lâu năm tại Hiệp hội kỹ sư công chánh tại Hoa Kỳ (ASCE) Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI)
 • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
 • Gần đây, Giáo sư đã phát triển và cung cấp 1 chương trình giảng dạy Quản lý dự án cho CAE - Tổ chức đứng đầu thế giới về máy bay mô phỏng và đào tạo phi công cũng như cho các chuyên gia Quản lý dự án này tại các các quốc gia trên thế giới như: Canada, Mỹ, Úc, Đức, Vương quốc Anh.

 

XEM CV CỦA GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ (BẢN TIẾNG ANH)

ĐĂNG KÝ HỌC

HOTLINE TƯ VẤN

0905 942 555

Ưu đãi

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

HOẶC LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TẠI:

TRỤ SỞ CHÍNH:

 • Địa chỉ        59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 • Điện thoại  (02363) 990 666 - (02363) 987 278 - (02363) 991 333
 • Di động      0905 942 555
 • Email          top.olympia@gmail.com
 • Website      http://top-olympia.edu.vn
Xem bản đồ đường đi

CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN:

 • Địa chỉ        31 Nguyễn Viết Xuân, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Điện thoại  02388 686 181
 • Hotline     0943.274.999  (Mrs. Giang) 0915.483.366 (Mrs. Hiền)
 • Email          nghean@top-olympia.edu.vn

Bản đồ đường đi:

CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH:

 • Địa chỉ:        Tòa Nhà CTIN, 435 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện thoại: 0888 444 157
 • Hotline:      0888 444 157
 • Email:          tuvantopolympia@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG:

 • Địa chỉ        38A Trần Nhật Duật, P.Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại  0583870156
 • Hotline      0918509179 (Mrs. Hạnh)
 • Email          hanh.topolympia@gmail.com
Xem bản đồ đường đi

CHI NHÁNH TẠI HUẾ:

 • Địa chỉ        24 Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP. Huế
 • Điện thoại  0934 88 99 48
 • Hot line     0906 261 666
 • Email          vphue.topolympia@gmail.com