Khóa học Kỹ năng Quản trị và Thu hồi công nợ

Khai giảngHọc phíƯu đãi
19/08/2017 3.000.000 đ liên hệ bộ phận tư vấn Top Olympia

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

     Làm thế nào để quản lý nợ hiệu quả? Biện pháp phòng chống thất thoát nợ khó đòi? Kỹ năng năng đàm phán thượng lượng trong việc thu hồi nợ? Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật cần thiết để đàm phán, thu hồi công nợ với khách hàng; Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh; Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ;

Thông qua khóa học này nhân viên sẽ đánh lại các kỹ năng quản trị và thu hồi nợ của chính mình, rèn luyện, thực hành chúng và ứng dụng vào công việc thực tế.

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có khả năng tốt hơn về :

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc quản trị và thu hồi nợ với khách hàng
 • Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh.
 • Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ.
 • Đánh giá kỹ năng đàm phán thu hồi nợ của mình
 • Trang bị, nắm chắc và áp dụng các kiến thức, kỹ năng, các chiến thuật khác nhau trong đàm phán thu hồi nợ.
 • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc và cùng tháo gỡ các khó khăn tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Đội ngũ nhân sự được phân công thực hiện công việc quản trị và thu hồi công nợ, như: Đội ngũ bán hàng, nhân viên phòng kế toán hoặc phòng nhân sự,… phụ trách việc quản lý và thu hồi công nợ;
 • Các quản lý phụ trách việc xây dựng chính sách nợ trong hoạt động kinh doanh, như: Giám đốc kinh doanh, Quản lý bán hàng, nhân sự phòng kế toán hoặc phòng nhân sự,… phụ trách việc hoạch định chính sách nợ trong kinh doanh.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ

 • Quản trị công nợ là gì?
 • Bản chất của các khoản nợ;
 • Tầm quan trọng của việc quản trị và thu hồi công nợ.
 •  Vai trò của việc quản trị công nợ đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
  • Tại sao phải quản lý nợ phải thu của khách hàng?
  • Quản lý và kiểm soát các khoản nợ phải thu

II. Quy trình quản trị & thu hồi công nợ

 • Hiểu đúng về công việc thu hồi nợ.
  • Phân loại nợ
  • Thực trạng thu
 • Vai trò của nhân viên thu hồi nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Mô hình KASH
 • Quy trình thu hồi nợ hiệu quả

III. Phương pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi

 • Hiểu đúng về công việc thu hồi nợ.
 • Những nguyên nhân chính dẫn đến các khoản nợ khó đòi;
 • Kỹ năng đàm phán & thu hồi các khoản nợ khó đòi:

– Tiến trình đàm phán & công tác chuẩn bị trước khi “xung trận”;

– Thương lượng và nguyên tắc đàm phán;

– Mô hình đàm phán thu hồi nợ;

– Nghệ thuật nhượng bộ & xử lý bế tắc trong thu hồi nợ.

 • Các tình huống và giải pháp xử lý trong quá trình thu hồi công nợ khó.

– Nợ quá hạn;

– Dự phòng & Xử lý tài chính;

– Kiện tụng & tranh cãi.

IV. Một số kỹ năng bổ trợ cho việc thu hồi công nợ hiệu quả: 

 • Kỹ năng đàm phán & thương lượng
 • Kỹ năng giao tiếp trực tiếp và qua điện thoại
 • Kỹ năng lắng nghe và quan sát
 • Kỹ năng trả lời câu hỏi
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng thanh toán nợ
 • Kỹ năng nhượng bộ trong đàm phán thu hồi nợ
 • Kỹ năng xử lý bế tắc trong đàm phán thu hồi nợ
 • Các tình huống và giải pháp xử lý trong quá trình thu hồi công nợ.

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương

 • Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
 • Giảng viên thỉnh giảng của SAM, Hội Doanh Nhân Trẻ YBA, VCC; Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
 • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
 • Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
 • Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
 • Giám đốc điều hành Công ty SamQua

HOẶC LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TẠI:

Trường Doanh nhân TOP OLYMPIA – Trụ sở chính

 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (02363) 990 666 – (02363) 991 333
 • Di động: 0905 942 555
 • Email: top.olympia@gmail.com