Kết quả thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới tại Đà Nẵng đợt 2 năm 2018

Trường Doanh nhân Top Olympia kính gởi quý Anh/Chị học viên file kết quả thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Đà Nẵng đợt 2 – 2017.

Thí sinh không đạt phần nào sẽ phải thi lại phần đó. Thời gian thi sẽ được thông báo sau khi có kế hoạch của Sở Xây dựng. (Lịch khai giảng khóa Môi giới BDS mới Tại Đây)