Kết quả thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới tại Đà Nẵng đợt 1 năm 2017

Trường Doanh nhân Top Olympia kính gởi quý Anh/Chị học viên file kết quả thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Đà Nẵng đợt 1 – 2017. (Lịch khai giảng khóa Môi giới BDS mới nhất)

Khai Giảng khóa Môi giới BDS