Trang chủ Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình ảnh hoạt động

Lớp bồi dưỡng đội ngũ Doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012-2015

Hình ảnh buổi học CEO Khóa 3 tại Nghệ An

Ngày 19/07/2014, Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành doanh nghiệp- CEO theo đề án...

Lễ ra mắt Câu lạc bộ CEO tại Đà Nẵng – Miền Trung

Một vài hình ảnh của Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giám Đốc Điều Hành tại Đà Nẵng - Miền Trung

Hình ảnh lớp Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp tại PVGas...

Hình ảnh lớp Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp tại PVGas Vũng Tàu. Khóa học diễn ra trong 4 ngày: 26,27/02/2016 và...

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Lớp Bất động sản K14

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Lớp Bất động sản K14

Hình ảnh khai giảng lớp CEO Khóa 5

Hình ảnh khai giảng lớp CEO Khóa 5
Bế giảng lớp Giám đốc điều hành doanh nghiệp 06 tại Nghệ An

Hình ảnh bế giảng lớp CEO khóa 06 tại Nghệ An

Chiều ngày 06/12/2015, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển -Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp cùng Trường...
Khóa học "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung" tại PVGas

Hình ảnh lớp Quản lý cấp trung tại PVGas

Hình ảnh Khóa học "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung" tại PVGas.   

Hình ảnh bế giảng lớp CEO Khóa 22

Hình ảnh bế giảng lớp Giám đốc điều hành - CEO Khóa 22 từ ngày 6/7 đến 18/8 năm 2013 tại TP. Đà Nẵng

Hình ảnh tổng hợp các lớp trước năm 2013

Hình ảnh tổng hợp các lớp trước năm 2013
Xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp tại Diags Đà Nẵng

Hình ảnh lớp Xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp tại Diags Đà Nẵng

Hình ảnh lớp Xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp tại Diags Đà Nẵng Khóa học diễn ra trong 2 ngày 16 đến ngày 17 tháng 11...

Nhà trọ Đà Nẵng

Săn ngay

Tư vấn bất động sản tại Đà Nẵng

Nhận ký gửi bất động sản tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng