Hình ảnh lớp Xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp tại Diags Đà Nẵng

Hình ảnh lớp Xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp tại Diags Đà Nẵng
Khóa học diễn ra trong 2 ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 năm 2015 tại tầng 4 công ty Xí Nghiệp Thương Mại Mặt Đất (DIAGS) Đà Nẵng.