Hình ảnh lớp Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp tại PVGas Vũng Tàu

Hình ảnh lớp Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp tại PVGas Vũng Tàu. Khóa học diễn ra trong 4 ngày: 26,27/02/2016 và 01,03/03/2016 do Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân trình bày.