Hình ảnh bế giảng lớp CEO Khóa 22

Hình ảnh bế giảng lớp Giám đốc điều hành – CEO Khóa 22

từ ngày 6/7 đến 18/8 năm 2013 tại TP. Đà Nẵng

CHIA SẺ