Hình ảnh Bế giảng khóa 3 lớp CEO Nghệ An

Một số hình ảnh trong buổi Bế giảng khóa 3 lớp Giám đốc điều hành – CEO tại tp. Vinh, tỉnh Nghệ An – Tháng 09/2014
Đơn vị đào tạo: Trường Doanh nhân Top Olympia