Hình ảnh buổi học CEO Khóa 3 tại Nghệ An

Ngày 19/07/2014, Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành doanh nghiệp- CEO theo đề án bồi dưỡng đội ngũ Doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020, tỉnh Nghệ An.
Dưới đây là một số hình ảnh lớp Giám đốc điều hành – CEO, khóa 3 tại Nghệ An

CHIA SẺ