[Ebook] Marketing management – Philip Kotler

Marketing management – Philip Kotler, hay Quản trị Marketing của tác giả Philip Kotler, cha đẻ marketing hiện đại. Đây là một trong những cuốn sách kinh điển của ngành marketing thế giới.
Bản Tiếng Anh

 • Marketing management – Philip Kotler

Bản Tiếng Việt gồm những nội dung sau:

 • Những vấn đề cơ bản của marketing
 • Hệ thống thông tin marketing oc
 • Phân tích môi trường marketing
 • Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh
 • Nghiên cứ & lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Thị trường mục tiêu
 • Định vị sản phẩm
 • Chiến lược marketing mix
 • Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
 • Chiến lược giá
 • Chiến lược phân phối
 • Chiến lược xúc tiến tổng hợp
 • Xây dựng kế hoạch marketing hoàn chỉnh

Download
[sociallocker]

[/sociallocker]