Doanh nhân Nguyễn Liên Phương

  • Giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam
  • Chủ tịch LP Group ( Việt Nam – Australia – Du Bai)
  • Chủ tịch Vchoice DuBai, Tác giả học thuyết kinh tế Hình ảnh
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ