Khóa học phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Đà Nẵng

Khóa học phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Đà Nẵng

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Mục tiêu khóa học Sau khi hoàn tất...
Khóa học Chiến lược Doanh nghiệp thời hội nhập tại Đà Nẵng

Khóa học Chiến lược Doanh nghiệp thời hội nhập

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP THỜI HỘI NHẬP Vận hành Doanh nghiệp bằng kinh nghiệm cũ và tư duy chủ quan thường khiến nhiều...
Khóa học Kỹ năng giao tiếp doanh nhân tại Đà Nẵng

Khóa học Kỹ năng giao tiếp doanh nhân

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOANH NHÂN   1-TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP  ...
Khóa học Kỹ năng thuyết trình và tổ chức cuộc họp hiệu quả tại Đà Nẵng

Khóa học Kỹ năng thuyết trình và tổ chức cuộc họp hiệu quả

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP HIỆU QUẢ Thuyết trình được hiểu một...

Khóa học Văn hóa Doanh nghiệp – Hành trình đi tìm niềm tin và...

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NIỀM TIN VÀ TRÁCH...
Ứng dụng BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Khóa học Ứng dụng BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ỨNG DỤNG BSC VÀ KPI TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Khóa học “Ứng dụng BSC và KPI...
Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại Đà Nẵng

Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT KẾ TOÁN 2017    ...
Chiến lược Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo tại Đà Nẵng

Chiến lược Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM...
Khóa học Xây dựng từ điển năng lực trong Doanh nghiệp

Khóa học Xây dựng từ điển năng lực trong Doanh nghiệp

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC TRONG DOANH NGHIỆP        Xây dựng...
Khóa học kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Đà Nẵng

Khóa học kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN    Với vai trò là người...

Nhà trọ Đà Nẵng

Tư vấn bất động sản tại Đà Nẵng

Nhận ký gửi bất động sản tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng

Hotline: 0905 942 555