Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan

  • Nguyên Tồng Thư ký – Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam “VCCI”
  • Chuyên gia (không chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)
  • Chuyên gia tư vấn (chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)
  • Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS)
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ