Các chương trình đào tạo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOP OLYMPIA

(Click vào chương trình để xem chi tiết)

TÊN KHÓA HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO CẤP

Giám đốc Điều hành – CEO

Public/In-House

Giám đốc Tài chính – CFO

Public/In-House

Giám đốc Nhân sự – CHRO

Public/In-House

Giám đốc kinh doanh – CCO

Public/In-House

Giám đốc sản xuất – CPO

Public/In-House

Tổ trưởng sản xuất – MTL

Public/In-House

Quản trị Nhân sự – HRM

Public/In-House
NHÓM KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Tâm lý Quản lý và nghệ thuật lãnh đạo

Public/In-House

Kỹ năng giao việc và ủy thác công việc hiệu quả

Public/In-House

Kỹ năng làm việc nhóm và phát triển đội nhóm

Public/In-House

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Public/In-House

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Public/In-House

Tư duy sáng tạo – Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

Public/In-House

Kỹ năng Đàm phán – Thương thuyết trong Kinh Doanh

Public/In-House

Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp

Public/In-House

Tái cấu trúc Doanh Nghiệp

Public/In-House

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Public/In-House
NHÓM KỸ NĂNG KINH DOANH – MARKETING

Giám sát bán hàng – Sale Supervisor

Public/In-House

Chuyên viên kinh doanh – SEP

Public/In-House

Quản trị Marketing

Public/In-House

Quản trị chiến lược bán hàng

Public/In-House

Quản trị thương hiệu chuyên nghiệp

Public/In-House

Tạo lập mối quan hệ và dịch vụ khách hàng

Public/In-House

Kỹ năng Thu hồi công nợ

Public/In-House

Kỹ năng bán hàng

Public/In-House

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Public/In-House

Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Public/In-House

Kỹ năng Bán hàng và Đàm phán trong kinh doanh

Public/In-House

Kỹ năng huấn luyện và đào tạo đội ngũ bán hàng

Public/In-House
NHÓM KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng

Public/In-House

Văn thư lưu trữ và soạn thảo văn bản hành chính

Public/In-House

Chế độ bảo hiểm và các chính sách xã hội

Public/In-House

Quản trị nhân sự, chế độ đãi ngộ, lương thưởng

Public/In-House
NHÓM KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Public/In-House

Phân tích Báo cáo tài chính và ra quyết định tài chính

Public/In-House

Quản lý và kiểm soát chi phí nội bộ

Public/In-House

Hoạch định chiến lược tài chính và huy động vốn

Public/In-House

Kế toán dành cho lãnh đạo

Public/In-House

Phân tích dự án đầu tư

Public/In-House
NHÓM KỸ NĂNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Năng lực Quản trị dành cho quản lý cấp trung – MM

Public/In-House

Quản đốc phân xưởng

Public/In-House

Tổ trưởng sản xuất

Public/In-House

Kỹ thuật thống kê trong sản xuất và sản xuất tinh gọn “Learn -Kaizen 5S”

Public/In-House
NHÓM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Chứng chỉ hành nghề Bất động sản – Bộ Xây Dựng

Public/In-House

Chứng chỉ hành nghề Xây dựng, Đấu thầu

Public/In-House

Quản lý Dự án, Tòa nhà, Chung cư

Public/In-House

Đấu Thầu Cơ Bản(Luật 43/2013/QH13.NĐ 63/2014/CP. TT 03 – BKH về Lựa chọn nhà thầu & Lựa chọn nhà đầu tư)

Public

An Toàn Lao Động ( NĐ44-CP)

Public

Giảng Viên An Toàn Lao Động

Public

Đấu Thầu Nâng Cao, Đấu Thầu Qua Mạng

Public

Quản Lý Dự Án Đầu Tư XD Công Trình

Public

Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Public

Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán CTXD

Public

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Public

Định Giá Xây Dựng * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề của sở XD

Public

Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Public

Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán

Public

Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

Public

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng XD Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu XD

Public

Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Public

Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD

Public

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD

Public

Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Public

Thẩm định dự án đầu tư

Public

Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư HCM

Public

Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà HCM, HN

Public

Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư

Public

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ,CHỨNG NHẬN BẬC THỢ

Public

……

Public